Osvědčení pro navrhování projektů pokusů (VŠ pracovníci)

Veterinární univerzita Brno 4. – 8. 3. 2024

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů
pokusů).

Program zde