Členství

Výhody a podmínky členství

  • Přístup k odborným souborům a publikacím
  • Odborné diskusní fórum
  • Členství ve FELASA
  • Kontakty na obchodní partnery
  • Výhody na seminářích a kongresech
  • Poradenství k získání oprávnění, legislativě
  • Poradenství při rekonstrukcích a projektování zvěřinců

Registrační formulář pro členství

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno osoby
Odkud jste se o nás dozvěděl(a)
Souhlas se zpracování údajů
Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v přihlášce a odborném životopise dávám v souladu s ustanovením zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi společnosti SVLZ, do doby dokud nepožádám o vyjmutí z této evidence. Bez mého souhlasu nesmějí být tyto údaje poskytnuti třetí osobě.