OSVĚDČENÍ PRO NAVRHOVÁNÍ PROJEKTŮ POKUSŮ (VŠ pracovníci)

Univerzita Karlova 11. – 15. 3. 2024

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů
pokusů).

Obsah kurzu zde