OSVĚDČENÍ PRO NAVRHOVÁNÍ PROJEKTŮ POKUSŮ (SŠ pracovníci)

Veterinární univerzita Brno 8. – 12. 4. 2024

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. – provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.

Detail kurzu