Orgány společnosti

Rada SVLZ:

MVDr. Jan Honetschläger, MBA. – předseda SVLZ

Ing. Zdeňka Rösslerová

Dr. Andrej Litvinec

Mgr. Marek Baxa

RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D.

RNDr. Viktor Sýkora

Mgr. Alena Vlková

 

Kontrolní komise:

Ing. Petr Baxa 

Ing. Martin Musil

Mgr. Jiří Havran

 

Termíny zasedání Rady SVLZ: