Kolem roku 1960 vznikla skupina odborníků – SEKCE PRO LABORATORNÍ ZVÍŘATA – při Československé vědeckotechnické společnosti.   Poněvadž RADA této společnosti byla v ČS AV, dnešní AV ČR měla tato dnešní SVLZ už tehdy velmi dobré informace a pracovní vztahy v zahraničí.

Již tehdy tato společnost spolupracovala s FELASA a měla jasné představy co pro WELFARE laboratorních zvířat je třeba dělat. Byla to doba, kdy byly peníze pro zařízení kanceláří statutárních orgánů, ale nikdy nebyly peníze pro řádné vybavení prostor pro laboratorní a pokusná zvířata.

Tato společnost organizovala každoročně mezinárodní konference o laboratorních zvířatech, tradičně na Hrubé Skále a živě udržovala mezinárodní spolupráci. Byla vždy přednesena řada referátů o působení nejen genetických vlivů, ale také vlivů vnějšího prostředí, vlivů zdravotního stavu, krmiva, steliva na vývoj a výsledek pokusu na zvířatech. Kromě toho organizovala pravidelné vzdělávání ošetřovatelů a chovatelů, ke kterému vydávala i vlastní skripta.

Po roce 1989 chtěla tato skupina odborníků vstoupit jako řádný člen do FELASA. Bylo nutné vytvořit samostatnou společnost, která dostala dnešní název SVLZ, pro FELASA má název CLASA.

Psal se r. 1991. V této době také SVLZ sestavila první zákon na ochranu zvířat proti týrání, kde také navrhla ustavení ÚKOZ. Zákon byl sice několikrát novelizován, ale část pátá OCHRANA POKUSNÝCH ZVÍŘAT příliš velkých změn nedoznala, neboť SVLZ měla a má dostatek fundovaných odborníků, včetně materiálů od FELASA a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti LZ. SVLZ myslela i na edukaci pracovníků s laboratorními a pokusnými zvířaty. Obsah kurzů ve vyhlášce č.207/2004 je také dílem SVLZ, nikoliv ÚKOZ, a to na doporučení FELASA.

 

Teddy guinea pig, isolated on the white backgroundlaborator

SVLZ neboli CLASA má svého řádné zástupce ve FELASA (RNDr. Martin Kuneš, Ph.D. a MVDr. Jan Honetschläger). SVLZ, stejně jako FELASA má ustanoveny pracovní skupiny.

V současnosti pracují skupiny pro geneticky modifikovaná zvířata, standardizaci zdravotního stavu, správné veterinární péče LZ, standardizaci a enrichment, vzdělávání, identifikaci zvířat.

Další pracovní skupiny jsou utvářeny podle aktuálních potřeb. Řada členů SVLZ se podílí na práci těchto odborných skupin. Takto koncipovaná spolupráce umožňuje i návštěvu chovatelských zařízení v jiných zemích EU a neformální výměnu informací.

Po dlouholetém předsedovi SVLZ – doc. Ing. Lukáši Jebavém, CSc. tuto funkci v současnosti zastává RNDr. Martin Kuneš, Ph.D.