Kolem roku 1960 vznikla skupina odborníků – SEKCE PRO LABORATORNÍ ZVÍŘATA – při Československé vědeckotechnické společnosti.   RADA této společnosti byla součástí ČS AV, dnešní AV ČR měla tato dnešní SVLZ již velmi dobré informace a pracovní vztahy v zahraničí.

Společnost  SEKCE PRO LABORATORNÍ ZVÍŘATA spolupracovala s FELASA (sdružení společností v EU) a měla jasné představy jak zlepšovat WELFARE laboratorních zvířat. Byla to doba, kdy byly peníze pro zařízení kanceláří statutárních orgánů, ale nikdy nebyly peníze pro řádné vybavení prostor pro laboratorní a pokusná zvířata.

Tato společnost organizovala každoročně mezinárodní konference o laboratorních zvířatech, tradičně na Hrubé Skále a živě udržovala mezinárodní spolupráci. Bylo vždy předneseno mnoho referátů o působení nejen genetických vlivů, ale také vlivů vnějšího prostředí, vlivů zdravotního stavu, krmiva, steliva na vývoj a výsledek pokusu na zvířatech. Kromě toho organizovala pravidelné vzdělávání ošetřovatelů a chovatelů, ke kterému vydávala i vlastní skripta.

Po roce 1989 chtěla tato skupina odborníků vstoupit jako řádný člen do FELASA. Bylo nutné vytvořit samostatnou společnost, která dostala dnešní název SVLZ, pro FELASA má název CLASA.

Psal se r. 1991. V této době také SVLZ sestavila první zákon na ochranu zvířat proti týrání, kde také navrhla ustavení ÚKOZ. Zákon byl sice několikrát novelizován, ale část pátá OCHRANA POKUSNÝCH ZVÍŘAT příliš velkých změn nedoznala, neboť SVLZ měla a má dostatek fundovaných odborníků, včetně materiálů od FELASA a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti LZ. SVLZ myslela i na edukaci pracovníků s laboratorními a pokusnými zvířaty. Obsah kurzů ve vyhlášce č.207/2004 je také dílem SVLZ, nikoliv ÚKOZ, a to na doporučení FELASA.

 

Teddy guinea pig, isolated on the white backgroundlaborator

SVLZ neboli CLASA má svého řádného zástupce ve FELASA, je jim předseda MVDr. Jan Honetschläger.

Společnost SVLZ, pořádá každoročně konference, kde se setkávají odborníci z různých oblastí práce s laboratorními zvířaty.